Plan referat├│w

15 maja, sala 112 w budynku 8
9:00 - 9:30
kawa i ciastka
9:30 - 10:00
Arkadiusz Or┬│owski: Moodle w Szkole G┬│ownej Gospodarstwa Wiejskiego
10:00 - 10:30
El┬┐bieta Grzejszczyk: Rola O┬Ârodka Kszta┬│cenia Na Odleg┬│o┬Â├Ž OKNO w nabywaniu praktycznych umiej├¬tno┬Âci e-learningu
10:30 - 11:00
Waldemar Karwowski: Zapis kurs├│w w formacie XML
11:00 - 11:30
kawa i ciastka
11:30 - 12:00
£ukasz Dêbski: Elementy wirtualnej edukacji w nauczaniu przedmiotu
12:00 - 12:15
Tomasz Wo¼niakowski: E-learning w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwem
12:15 - 12:45
£ukasz Kociuba: Jak szybko i efektywnie nauczyc siê SAS. Platforma SAS Self-Paced e-Learning
13:00- 14:00
obiad
14:00 - 14:30
Tomasz Kondraszuk: Pr├│by wdra┬┐ania idei nauczania na odleg┬│o┬Â├Ž
14:30 - 15:00
Maciej Janowicz: Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja a fizyka atomowa - zarys projektu badawczego
15:30 - 16:00
Jacek Kulasa: Platforma Moodle jako narzêdzie wspomagaj±ce przedmiotowy system oceniania
16:00 - 16:30
kawa i ciastka
16:30 - 17:00
Marcin Albiniak: Wp³yw zastosowanych narzêdzi informatycznych na przebieg procesu uczenia siê i nauczania na platformie e-learning
17:00 - 17:30
Joachim Smaga: Symulacja jako element wspomagaj┬▒cy e-kursu
17:30 - 18:00
przerwa
18:00
kolacja

Plan warsztat├│w

16 maja, sale 3/14 i 3/18 w budynku 34
9:00 - 11:30
Warsztaty: Kurs dla pocz┬▒tkuj┬▒cych
11:30 - 14:00
Warsztaty: Kurs dla zaawansowanych
14:00 - 15:00
obiad
15:00 - 17:00
Dyskusja panelowa

Ostatnia modyfikacja: pi▒tek, 19 maj 2006, 08:28