Wpłaty powinny być wysyłane na konto:

41 1060 0076 0000 4043 7000 0022
BPH SA O/Warszawa
koniecznie z dopiskiem: subkonto 50708070001

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 13 April 2006, 08:14