Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Katedra Ekonometrii i Informatyki
Sekretariat
budynek 34, pokój 3/41

mapka kampusu

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 11 May 2006, 21:38