Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Katedra Ekonometrii i Informatyki
Sekretariat
budynek 34, pokĂłj 3/41

mapka kampusu

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 maj 2006, 19:38