Zdjêcia z konferencji

Zdjêcia z konferencji e-Learning 2006

Przeszukaj cay tekst


Wyszukaj pojcia uywajc tego indeksu

Specjalne | A | | B | C | | D | E | | F | G | H | I | J | K | L
| M | N | | O | | P | Q | R | S | | T | U | V
W | X | Y | Z | | | Wszystkie

Warsztaty
Konferencja e-Learning 2006 w dniu pitek, 19 maj 2006, 08:30 napisa(a)

(click on the image to retrieve the fullsize version)

Warsztaty

Description:
Warsztaty: Kurs dla pocz±tkuj±cych

Categories: Warsztaty
Keywords: none
Browse

Komentarze na "Warsztaty"

Waldemar Krawiec w dniu pitek, 19 maj 2006, 19:57 napisa(a)
 To ju¿ nie by³ kurs dla pocz±tkuj±cych... Wszyscy byli trochê zaawansowani Umiech