Zdjêcia z konferencji

Zdjêcia z konferencji e-Learning 2006

Przeszukaj cay tekst


Wszystkie kategorie

BANKIET
Kolacja
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Marian Rusek
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
OBIAD
Obiad
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Obiad
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
PANEL
Dyskusja
panelowa
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Dyskusja
panelowa
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Ogranizatorz
y
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
REFERATY
Arkadiusz
Or³owski
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Jacek Kulasa
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Joachim
Smaga
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Maciej
Janowicz
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Marcin
Albiniak
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Organizatorz
y
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Publiczno¶?
?
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Publiczno¶?
?
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Tomasz
Kondraszuk
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Waldemar
Karwowski
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
£ukasz
Dêbski
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
£ukasz
Kociuba
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
WARSZTATY
Warsztaty
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Warsztaty
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006
Warsztaty
 
Konferencja e-Learning 2006
maj. 19, 2006