Marian Rusek

Marian Rusek w dniu piĪtek, 19 maj 2006, 08:58 napisa≥(a)
  Szanowni Pa√Īstwo,

W imieniu organizator√≥w chcia¬≥bym podzi√™kowa√¶ Pa√Īstwu za udzia¬≥ w naszej skromnej konferencji. Zapraszamy oczywi¬∂cie za rok, a na razie zapraszamy do ogl¬Īdania zdj√™√¶ z konferencji Zadowolenie Prosimy o dodawanie w¬≥asnych zdj√™√¶ i komentarzy do zdj√™√¶ ju¬Ņ istniej¬Īcych!

Marian Rusek

P.S. Zdj√™cia umiescili¬∂my w formacie s¬≥ownika, bo ten modu¬≥ nie by¬≥ wystarczaj¬Īco intensywnie √¶wiczony podczas warsztat√≥w Diabe¬≥ek Prosz√™ zwr√≥ci√¶ uwag√™ na mo¬Ņliwo¬∂√¶ sortowania zdj√™√¶ wed¬≥ug daty, kategorii i alfabetycznie oraz na automatyczne powi¬Īzanie zdj√™√¶ n.p. z programem konferencji R√≥wny go¬∂√¶