Waldemar Krawiec

Waldemar Krawiec w dniu wtorek, 16 maj 2006, 19:46 napisa≥(a)
  Szanowni Pa√Īstwo,
pragn√™ w tym miejscu raz jeszcze podzi√™kowa√¶ za umo¬Ņliwienie mi spotkania z tymi, dla kt√≥rych Moodle wydaje si√™ by√¶ pasj¬Ī. To niezwyk¬≥e do¬∂wiadczenie nie tylko pod wzgl√™dem poznawczym, cho√¶ ten aspekt jest oczywisty, ale tak¬Ņe pod wzgl√™dem intelektualnym. W dzisiejszych czasach trudno o ludzi my¬∂l¬Īcych, a w SGGW spotka¬≥em ich wielu!
Mam nadziej√™, ¬Ņe dane mi (nam?) b√™dzie si√™ spotka√¶ pod Pa√Īstwa go¬∂cinnym dachem przynajmniej RAZ w roku - a mo¬Ņe jednak cz√™¬∂ciej?... U∂miech
Pozostaje mi wi√™c u¬Ņy√¶, ale w innym, dodatkowym, metaforyczym znaczeniu, s¬≥owa - DZI√äKUJ√ä
i do zobaczenia..
. Szeroki u¶miech

Waldemar Krawiec w dniu ∂roda, 5 kwiecieŮ 2006, 19:52 napisa≥(a)
  Gdyby tak by¬≥o, a m√≥j szef mnie pusci..., mo¬Ņe m√≥g¬≥ym pom√≥c w czym¬∂..., mo¬Ņe nie referat (teoria .php jest mi raczej obca..., cho√¶...), ale praktyczne wykorzystanie platformy do przygotowania √¶wicze√Ī (j. polski, j. niemiecki, historia, matematyka...) - owe warsztaty - ufam, ¬Ņe Pa√Īstwo macie ¬∂wiecie wyposa¬Ņone PRACOWNIE komputerowe... U∂miech - to mog¬≥oby by√¶¬†¬†Zastanowienie si√™¬†U∂miech

Waldemar Krawiec w dniu wtorek, 4 kwiecieŮ 2006, 21:51 napisa≥(a)
  Witam!
Dzi√™kuj√™ bardzo za zaproszenie mailowe. Pozwol√™ sobie tu na√Ī odpowiedzie√¶. Nie widz√™ innego sposobu na kontakt z Prowadz¬Īcymi. Zajmuj√™ si√™ szkoleniami e-learning (na platformie Moodle)¬†w www.oke.krakow.pl¬†(szkol¬Īc egzaminator√≥w maturalnych j√™zyka polskiego), a tak¬Ņe prowadz√™ "w¬≥asnego" Moodle w mojej szkole, gdzie ucz√™ j√™zyka polskiego¬†(szkolenie¬†w taki spos√≥b¬†to moje hobby) - www.14lo.lublin.pl/moodle.
Program szkolenia jest dla mnie troch√™ enigmatyczny, og√≥lnikowy. Drugi post jest rozbraj¬Īcy - chodzi oczywi¬∂cie o koszty. Na pewno mnie, jako nauczyciela, nie sta√¶ na podobny wydatek. Trudno wyt¬≥umaczy√¶ zarz¬Īdzaj¬Īcym o¬∂wiat¬Ī, jak wa¬Ņny jest to spos√≥b wspomagania uczenia si√™, szczeg√≥lnie dla m¬≥odych ludzi. Pozostaje mi wi√™c tylko ¬Ņyczy√¶ udanych obrad U∂miech