Waldemar Krawiec

Waldemar Krawiec w dniu wtorek, 16 maj 2006, 19:46 napisa≥(a)
  Szanowni Pa√Īstwo,
pragn√™ w tym miejscu raz jeszcze podzi√™kowa√¶ za umo¬Ņliwienie mi spotkania z tymi, dla kt√≥rych Moodle wydaje si√™ by√¶ pasj¬Ī. To niezwyk¬≥e do¬∂wiadczenie nie tylko pod wzgl√™dem poznawczym, cho√¶ ten aspekt jest oczywisty, ale tak¬Ņe pod wzgl√™dem intelektualnym. W dzisiejszych czasach trudno o ludzi my¬∂l¬Īcych, a w SGGW spotka¬≥em ich wielu!
Mam nadziej√™, ¬Ņe dane mi (nam?) b√™dzie si√™ spotka√¶ pod Pa√Īstwa go¬∂cinnym dachem przynajmniej RAZ w roku - a mo¬Ņe jednak cz√™¬∂ciej?... U∂miech
Pozostaje mi wi√™c u¬Ņy√¶, ale w innym, dodatkowym, metaforyczym znaczeniu, s¬≥owa - DZI√äKUJ√ä
i do zobaczenia..
. Szeroki u¶miech