program i dojazd
Konferencja e-Learning 2006 w dniu czwartek, 11 maj 2006, 18:43 napisał(a)
  Szanowni PaĂąstwo,

Dostêpny jest ju¿ szczegó³owy program konferencji.

Konferencja rozpoczyna siê 15 maja o godzinie 9:00 w sali 112 budynku 8 (budynek tu¿ obok Pa³acu Rektorskiego, aby znaleŸÌ salê prosze kierowaÌ siê korytarzem do koùca i nastêpnie na pierwsze piêtro).

Warsztaty w dniu 16 maja odbywajÂą siĂŞ w salach komputerowych 3/14 i 3/18 na trzecim piĂŞtrze budynku 34.

KonferencjĂŞ zakoĂączy dyskusja panelowa w Sali Senatu PaÂłacu Rektorskiego SGGW.

W znalezieniu odpowiednich budynkĂłw pomoÂże PaĂąstwu mapa kampusu. A w znalezieniu naszej uczelni informacje o dojeÂździe.

Do zobaczenia,

Marian Rusek