Warsztaty AK MR - czê¶æ æwiczeniowa
Organizator: Andrzej Kluza
Prowadz¬Īcy: grzegorz kosmala
Organizator: Katarzyna Chmielewska
Organizator: Maciej Go³awski
Organizator: Marcin Majer
Organizator: Karolina Krzywicka-Szpor
Organizator: Tomasz Kondraszuk
Organizator: Jacek Kulasa
Organizator: Marian Rusek
Organizator: El¬Ņbieta Grzejszczyk
Organizator: Anna ¬¶liwi√Īska
Organizator: Alina Modrzejewska
Organizator: Danuta Cz√™pi√Īska-Kami√Īska
Organizator: Wojciech Martyna
Prowadz¬Īcy: Joanna ¬¶wi√™chowicz
Prowadz¬Īcy: andrzej ¬≥odzi√Īski
Prowadz¬Īcy: krystyna najder-stefaniak
Prowadz¬Īcy: Zbigniew Rusinowski
Prowadz¬Īcy: Robert Tomusiak
Organizator: Maciej Janowicz
Organizator: Agnieszka Kocurek
Organizator: £ukasz Leszewski
Organizator: Pawe³ D³ugosz
Organizator: Micha³ Koz³owski
Organizator: Marcin Albiniak
Organizator: agnieszka podolak
Organizator: Arkadiusz Or³owski
Organizator: Ewelina Kraska
Organizator: Wies³aw Kopterski
Organizator: Waldemar Krawiec
Organizator: Anna Rokicka-Broniatowska
Organizator: Tomasz Chudak
Organizator: Tomasz Minkowski
Organizator: Ryszard Sobczak
Organizator: Sebastian Szmigielski
Organizator: Gabriel Mazur
Organizator: mgr ¬£ukasz Czy¬Ņewski
Organizator: Barbara Dêbska
Organizator: Iwona Kowalska
Organizator: Joanna Markowska
Organizator: Jolanta Kijoch
Organizator: Sylwester Stêpniak
Organizator: Marek Kwasniewski
Organizator: Joachim Smaga
Organizator: Dorota Witrowa-Rajchert
Organizator: Wojciech Ciesielski
Organizator: Wies³aw Barcikowski
Organizator: £ukasz Dêbski
Organizator: Konferencja e-Learning 2006
Kurs wymaga klucza dostÍpu do kursu

Czê¶æ æwiczeniowa warsztatów.

Warsztaty AK MR
Organizator: Marian Rusek
Organizator: Andrzej Kluza
Kurs wymaga klucza dostÍpu do kursu

Warsztaty konferencyjne

Kurs æwiczeniowy dla uczestników konferencji w SGGW
Organizator: Waldemar Krawiec
Prowadz¬Īcy: Joanna ¬¶wi√™chowicz
Organizator: Katarzyna Chmielewska
Organizator: Maciej Go³awski
Organizator: Marcin Majer
Organizator: Karolina Krzywicka-Szpor
Organizator: Tomasz Kondraszuk
Organizator: Jacek Kulasa
Organizator: Marian Rusek
Organizator: El¬Ņbieta Grzejszczyk
Organizator: Anna ¬¶liwi√Īska
Organizator: Alina Modrzejewska
Organizator: Danuta Cz√™pi√Īska-Kami√Īska
Organizator: Wojciech Martyna
Prowadz¬Īcy: andrzej ¬≥odzi√Īski
Prowadz¬Īcy: krystyna najder-stefaniak
Prowadz¬Īcy: Zbigniew Rusinowski
Prowadz¬Īcy: Robert Tomusiak
Organizator: Maciej Janowicz
Organizator: Agnieszka Kocurek
Organizator: Andrzej Kluza
Organizator: £ukasz Leszewski
Organizator: Pawe³ D³ugosz
Organizator: Micha³ Koz³owski
Organizator: Marcin Albiniak
Organizator: agnieszka podolak
Organizator: Arkadiusz Or³owski
Organizator: Ewelina Kraska
Organizator: Wies³aw Kopterski
Organizator: Anna Rokicka-Broniatowska
Organizator: Tomasz Chudak
Organizator: Tomasz Minkowski
Organizator: Ryszard Sobczak
Organizator: Sebastian Szmigielski
Organizator: Gabriel Mazur
Organizator: mgr ¬£ukasz Czy¬Ņewski
Organizator: Barbara Dêbska
Organizator: £ukasz Dêbski
Organizator: Iwona Kowalska
Organizator: Joanna Markowska
Organizator: Jolanta Kijoch
Organizator: Sylwester Stêpniak
Organizator: Marek Kwasniewski
Organizator: Joachim Smaga
Organizator: Dorota Witrowa-Rajchert
Organizator: Wojciech Ciesielski
Organizator: Wies³aw Barcikowski
Organizator: Konferencja e-Learning 2006

Kurs æwiczeniowy dla uczestników konferencji w SGGW

Przyk³adowe testy
Prowadz¬Īcy: Andrzej Kluza
Prowadz¬Īcy: Marian Rusek
Nie umiesz rozwi¬Īzywa√¶ test√≥w?! Tu si√™ nauczysz!
Moodle Features Demo
This course outlines Moodle's features by providing examples of all the main sorts of activities and types of content that Moodle offers in an easy-to-browse form.

For a full demo of Moodle as a teacher or administrator, please visit demo.moodle.com. To try out new features in the next version of Moodle, please visit test.moodle.com.